Inżynieryjna konstrukcja budownictwa drewnianego – budowa nowej hali basenu krytego w Ried w okręgu Inn (Austria)

Inżynieryjna konstrukcja budownictwa drewnianego – budowa nowej hali basenu krytego w Ried w okręgu Inn (Austria)

Inżynieryjna konstrukcja budownictwa drewnianego – budowa nowej hali basenu krytego w Ried w okręgu Inn (Austria)